Ύψωσις Τιμού Σταυρού

Η Ύψωση και όχι η Εύρεση του Τιμίου Σταυρού

Η Ύψωση και όχι η Εύρεση του Τιμίου Σταυρού

      Η έκπληξή μου είναι πως δεν σκεφτόμαστε ότι, αν ήταν έτσι, θα μιλούσαμε για Εύρεση, όχι για Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Στο μέρος που υψώθηκε κάποτε η Σκέψη, εμείς δεν σκεφτόμαστε πιά. Άρα δεν μιλάω για θρησκευτική γιορτή μόνο.