Υγειονομική Κρίση

"Γεμάτος" μήνας ο Νοέμβριος για την Δημοτική Αστυνομία

"Γεμάτος" μήνας ο Νοέμβριος για την Δημοτική Αστυνομία

Ο αριθμός των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν είναι περίπου το 1/3 του συνολικού αριθμού που έγιναν από την αρχή της υγειονομικής κρίσης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ