Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στεγάζονται οι Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με δαπάνη της Περιφέρειας Κρήτης

Στεγάζονται οι Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δαπάνη της Περιφέρειας Κρήτης

Η διαδικασία για την μεταστέγαση των υπηρεσιών έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να λειτουργήσουν στο νέο κτίριο τη νέα σχολική χρονιά.