Υπογεννητικότητα

Υπογεννητικότητα: Τρομακτικό σενάριο για την Ελλάδα του 2100

Υπογεννητικότητα: Τρομακτικό σενάριο για την Ελλάδα του 2100

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης ο πληθυσμός στη χώρα μας θα έχει μειωθεί στα 5,48 εκατομμύρια!