Υποψήφιοι αντιπρύτανεις

Συνάντηση με φόντο τις πρυτανικές εκλογές

Συνάντηση με φόντο τις πρυτανικές εκλογές

Τα θέματα που συζητήθηκαν σε μία συνάντηση με συμβολική σημασία.