Ηθική και Δεοντολογία: θεμέλια της ποιότητας της Δημοκρατίας και της Δημόσιας Διοίκησης

Ηθική και Δεοντολογία: θεμέλια της ποιότητας της Δημοκρατίας και της Δημόσιας Διοίκησης

   Η ηθική και η δεοντολογία συνδέονται άρρηκτα και αποτελούν σημαντικές αντιρίδες για την ποιότητα της Δημοκρατίας και της σύγχρονης χρηστής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ