Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

Από τις 13 Απριλίου η υποβολή των σχετικών προτάσεων

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου, δημοσιοποίησε τη 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι παρακάτω κατηγορίες:

- ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους.

- Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου για την υλοποίηση του Μέτρου 8.3.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020 περιλαμβάνει τις ζώνες αλιείας που ανήκουν στις 16 Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των Δήμων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας που αναφέρονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης.

Η πρόσκληση με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 473.848,00 € και ποσοστό ενίσχυσης 100% αφορά τη δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών» η οποία περιλαμβάνει τις εξής υποδράσεις:

1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης.

2. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.

3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού  χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 13-4-2020 και ώρα 08:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 31-7-2020 και ώρα 16:00

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον Αγιο Νικόλαο (Αργυροπούλου 3), από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (www.anlas.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr). 

 

Πληροφορίες: 

Αρμόδιος: Μιχαήλ Κουτάντος - Τηλέφωνο: 28410 91110 - Fax: 28410 91120  - e-mail: info@anlas.gr

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ