Γ. Αγριμανάκης: Η συμβολή του Δήμου στη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜμΕ & της Επιχειρηματικότητας

Πώς θα δημιουργήσουμε, ως Δήμος, ένα ευνοϊκό περιβάλλον; Αντιμετωπίζοντας, αρχικά και με ολιστικό τρόπο, τα πιο μεγάλα εμπόδια που πλήττουν τις επιχειρήσεις της πόλης μας.

Του Γιώργου Αγριμανάκη*

Βάσει μελετών, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) συνιστούν κινητήριο δύναμη της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος τους στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας είναι εξαιρετικά σημαντικός, συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση της κοινωνικής σταθερότητας. Ωστόσο, στις ανταγωνιστικές συνθήκες της ζωής σήμερα, η επιβίωσή τους κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Για το λόγο αυτό, εκτός των άλλων, ο Δήμος οφείλει να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας πρωτίστως ένα ευνοϊκό περιβάλλον και δημιουργώντας παράλληλα υποστηρικτικές δομές.

Πώς θα δημιουργήσουμε, ως Δήμος, ένα ευνοϊκό περιβάλλον; Αντιμετωπίζοντας, αρχικά και με ολιστικό τρόπο, τα πιο μεγάλα εμπόδια που πλήττουν τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Τα υψηλά δημοτικά τέλη, το ΤΑΠ, την αυξημένη φορολογία με τέλη επιτηδεύματος και τέλη αλληλεγγύης, την ατελείωτη γραφειοκρατία, την έλλειψη προσβασιμότητας  σε γρήγορες και ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, κ.α. Μια αλυσίδα πραγμάτων οδηγεί σε αδιέξοδο και η αλυσίδα αυτή ξεκινάει πρώτα από τον ίδιο τον πολίτη. Αν δεν είναι ο ίδιος ικανοποιημένος, είναι σίγουρο ότι  δεν θα συμβάλλει με τη σειρά του στην ενίσχυση των ΜμΕ και επιχειρηματικότητας. Προτεραιότητα του Δήμου οφείλει να είναι η προστασία των πολιτών, στους οποίους θα πρέπει να παρέχεται περίθαλψη, βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί για να πηγαίνουν τα παιδιά τους ώστε να μπορούν να δουλεύουν. 

Θα πρέπει, επίσης, όλοι οι δημότες της πόλης, να απολαμβάνουν μια πόλη καθαρή, ένα πράσινο περιβάλλον, με πεζοδρομήσεις, οδοφωτισμό, χωρίς κυκλοφοριακό πρόβλημα και χωρίς ατελείωτα δημόσια έργα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν με ευχαρίστηση  όχι μόνο το κέντρο αλλά και το περιαστικό Ηράκλειο. Η δυνατότητα αυτή για τους  πολίτες,  είναι σίγουρο ότι  λειτουργεί πολλαπλασιαστικά,  ενισχύοντας και μ΄ αυτόν τον τρόπο  και την τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, η καθυστέρηση που σημειώνεται στην ολοκλήρωση των έργων, αποτελεί  σαφέστατα ανασταλτικό παράγοντα στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται για κάθε έργο που προγραμματίζεται, να υπάρχει σωστή πρόνοια και να σχεδιάζεται το κατάλληλο πλάνο και πάντα  με ολιστική προσέγγιση,  λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, έτσι ώστε να μην αποτελεί εμπόδιο, αλλά αντίθετα, να μπορέσει να λειτουργήσει θετικά, προς όφελος του κοινού συμφέροντος. Υπάρχουν απλές λύσεις με τις οποίες μπορεί να παρέμβει ο Δήμος, ο οποίος δεν μπορεί να ασκήσει επιχειρηματική πολιτική, μπορεί όμως να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και να δημιουργεί φιλικό-υποστηρικτικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό και επιβάλλεται, όχι μόνο  να νιώθει ο επιχειρηματίας ότι ο Δήμος είναι στο πλάι του, ότι νοιάζεται γι’ αυτόν, αλλά και ότι δημιουργεί όλες εκείνες τις  υποστηρικτικές δομές, λαμβάνοντας εκείνες τις αποφάσεις,  που έχει ανάγκη το σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο  επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα  του δημιουργεί τις συνθήκες  βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησής του.

Αγριμανάκης επιμελητήριο

Επιπλέον, ο Δήμος μπορεί εμμέσως να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη σύμπραξη και μέσω  στρατηγικών  συνεργασιών  με   φορείς , όπως είναι το Επιμελητήριο Ηρακλείου και να αποτελέσει έτσι γέφυρα-μέσο για την προσέλκυση και διευκόλυνση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, δημιουργώντας κόμβους ανάπτυξης της νεοφυούς και γυναικείας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Μπορεί, επίσης, να δημιουργήσει νέα ψηφιακά δεδομένα, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ηλεκτρονική πρόσβαση σε αδειοδοτήσεις, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τον χρόνο που αυτή απαιτεί. Θα μπορέσει έτσι να υποστηρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία και να δημιουργήσει παράλληλα ένα περιβάλλον φιλικό προς τον επενδυτή, τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα γενικότερα με στόχο τη βιώσιμη  ανάπτυξη της ΜμΕ.

Μέσα από ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες και ποικίλες δράσεις, όπως η διασύνδεση των ΜμΕ με την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα, θα ενισχυθεί η νεοφυής και γυναικεία επιχειρηματικότητα, η διασύνδεση του πρωτογενούς  τομέα με  τουριστικές ΜμΕ, καθώς αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας και μπορούν να συμβάλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Η πόλη μας, άλλωστε, έχει μεγάλες επιδόσεις και μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε πολλές προσπάθειες καινοτομίας.

Ο δήμος Ηρακλείου επιπροσθέτως,   προσφέρει εκτός των άλλων,  μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που δίνει τη δυνατότητα και τις  και ευκαιρίες για μια δυναμική  επιχειρηματική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού και της τεχνολογίας

 Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να προσανατολίζονται στην επίτευξη στόχων, όπως είναι μεταξύ άλλων η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των προς αξιοποίηση φυσικών πόρων, έτσι ώστε να προκύψουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, που με τη σειρά τους θα γεννήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήματα.

Πιστεύοντας στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ο Δήμος πρέπει να είναι δίπλα και να αποτελεί πηγή έμπνευσης, να συνεισφέρει με όλα τα μέσα και να στηρίζει τους υφιστάμενους επιχειρηματίες, αλλά και τους εν δυνάμει επιχειρηματίες, τις γυναίκες, τις νέες και τους νέους και, γενικότερα, όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους στο σύνολό τους, να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να επιχειρήσουν. Είναι, άλλωστε, καιρός οι νέοι μας να λάβουν τις απαιτούμενες ευκαιρίες, τόσο από κεντρικές πολιτικές, όσο και από πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης,  ώστε να μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τόπο τους.

Το εργαλείο του  δομημένου διάλογου, όπου μπορούν να συμμετέχουν πολίτες, ερευνητές, επιστήμονες και επιχειρηματίες, θα μπορέσει να νικήσει την εσωστρέφεια και να επιτευχθεί, αντίθετα, η πολυπόθητη εξωστρέφεια που θα οδηγήσει τον Δήμο μας στην ανάπτυξη και θα τον καταστήσει Δήμο – πρότυπο Συμμετοχής και Καινοτομίας.

Συνοψίζοντας,  με τη σωστή υποστήριξη και  επικέντρωση στην καινοτομία, ο δήμος μας  μπορεί να γίνει ένα  πρότυπο και  δυναμικό κέντρο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, προσφέροντας θέσεις εργασίας και  βιώσιμη ευημερία στους κατοίκους όλης  της περιοχής του.


* Ο Γιώργος Αγριμανάκης είναι νυν Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη “Ηράκλειο 3.7.5.” και εκ νέου υποψήφιος με την παράταξη “Δικαίωμα στην Πόλη” του Αλέξη Καλοκαιρινού. Γεννήθηκε στο Τεφέλι Μονοφατσίου το 1970. Είναι κάτοχος Diploma in Business Administration και MBA από το Nottingham Trent University, με ιδιαίτερη επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς του στρατηγικού σχεδιασμού, της ηγεσίας της αλλαγής και της ανάπτυξης δικτύων και δομών μεταξύ ομάδων. Είναι ιδιοκτήτης και διευθυντής του κέντρου φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και ολιστικής θεραπείας “Κτησίας Αποκατάσταση” και ιδιοκτήτης του Φαρμακείου “Logian Pharmacy”στο κέντρο του Ηρακλείου. Υπήρξε στέλεχος του φαρμακευτικού κλάδου ως περιφερικός διευθυντής της μεγαλύτερης φαρμακευτικής εταιρίας Pfizer Hellas. Επίσης είναι εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ και διατελεί Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.


 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ