Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις άδειας νέας φύτευσης αμπελιών

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις άδειας νέας φύτευσης αμπελιών

Απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης ίσης με την έκταση που αιτείται.

 

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου ότι:

 

Άνοιξε και γίνεται καταχώρηση αιτήσεων για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης αμπελιών.

 

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται, πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.minagric.gr - Ψηφιακές Υπηρεσίες – Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου).  

 

Στην αίτηση δηλώνεται η έκταση σε στρέμματα και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο ζητείται η χορήγηση άδειας καθώς το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης ίσης με την έκταση που αιτείται.

   

Οι εκτάσεις μπορεί να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

 

Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στην αίτηση είναι:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις)
 2. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας:

 

α) Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

 • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
 • Κτήση με προσκύρωση
 • Δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα
 • Κληρονομητήριο νομίμως μεταγραμμένο
 • Συμβόλαιο Γονικής Παροχής νομίμως μετεγγραμμένο
 • Διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης
 • Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.

 

β) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια τα οποία πρέπει να:

 1. Αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή,
 2. Αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης,
 3. Έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών.

 

Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή. 

 

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια η διάρκεια των ενοικιαστηρίων ορίζεται σε τουλάχιστον 7 έτη.

 

Σε περιπτώσεις συμβολαίων άνω των (9) ετών υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο. 


 

Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 28213-46552 και 28213-46553.

 

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ