Στα άκρα η κόντρα για το "ΤΑΛΩΣ" - Το ΙΤΕ διευκρινίζει...

"Το σύστημα ΤΑΛΩΣ είναι επιχειρησιακό, πρόκειται για πρόγραμμα υποδομών που εντάσσεται στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δεν συνδέεται με την έρευνα και δεν χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ", αναφέρεται μεταξύ άλλων.

"Πόλεμος" ανακοινώσεων έχει ξεσπάσει με αφορμή την υλοποίηση του έργου «ΤΑΛΩΣ».

Μετά την αρχική απάντησή του, το ΙΤΕ επανέρχεται και διευκρινίζει:

"Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου «ΤΑΛΩΣ», παραθέτει τις κάτωθι διευκρινίσεις:

Προοίμιο

Τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο, υπεγράφη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΤΑΛΩΣ– Παρακολούθηση και Πρόγνωση Ακραίου Καιρού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας». 

Η ανάγκη & η λύση

Η ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της ναυτιλίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις καιρικές συνθήκες και τον ολοένα και πιο ακραίο καιρό στη θάλασσα, που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Δεν υφίστανται σήμερα συστήματα παρακολούθησης ακραίου καιρού με εμβέλεια που να καλύπτει το θαλάσσιο χώρο (π.χ. μετεωρολογικά ραντάρ). Επίσης, δεν υπάρχουν συστήματα βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης που να βασίζονται σε σύγχρονες παρατηρήσεις. Υφίστανται μόνο αριθμητικά μοντέλα μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης, ενώ δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στη θάλασσα που καλύπτουν τον ευρύτερο χώρο (πέραν σημειακών παρατηρήσεων). 

Το Σύστημα ΤΑΛΩΣ αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης του καιρού με προηγμένες τεχνικές και περιλαμβάνει υποσύστημα πρόγνωσης που αποτελείται από πληροφοριακό υπερ-υπολογιστικό σύστημα (High Performance Computer - HPC) βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης καιρού. Η υλοποίηση του επιτρέπει την παρακολούθηση και πρόγνωση ακραίου καιρού και θαλάσσιου κυματισμού, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και τη βελτίωση της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και πληρέστερη επίγνωση καιρικών δεδομένων στο θαλάσσιο πεδίο.

Υλοποίηση & ρόλος του ΙΤΕ

Το έργο ΤΑΛΩΣ αφορά στην προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων, με σκοπό την βραχυπρόθεσμη πρόγνωση του ακραίου καιρού (nowcasting), για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου στο σύστημα ΤΑΛΩΣ θα γίνεται με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ραντάρ και λάινταρ - lidar). Τα συστήματα αυτά θα ενταχθούν στο εθνικό σύστημα βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης που αναπτύσσεται από την ΕΜΥ και ακολουθούν τις προδιαγραφές που ικανοποιούν τις ανάγκες της ΕΜΥ και του ΥΝΑΝΠ. 

Το ΙΤΕ αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του συστήματος ΤΑΛΩΣ και για λογαριασμό του ΥΝΑΝΠ, καθώς και τον έλεγχο της προμήθειας και σωστής εγκατάστασης/λειτουργίας του συστήματος, το οποίο και παραδίδει με το πέρας του έργου στο ΥΝΑΝΠ. Την ευθύνη λειτουργίας του ΤΑΛΩΣ την έχει το ΥΝΑΝΠ, το οποίο και συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα μετά την εγκατάστασή του. Τα επιχειρησιακά δεδομένα του συστήματος ΤΑΛΩΣ θα χρησιμοποιούνται σε συστηματική βάση από την ΕΜΥ για τη βελτίωση των προγνώσεων για την Ναυτιλία που χρειάζεται το ΥΝΑΝΠ. 

Γιατί το ΙΤΕ

Το σύστημα ΤΑΛΩΣ είναι επιχειρησιακό, πρόκειται για πρόγραμμα υποδομών που εντάσσεται στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δεν συνδέεται με την έρευνα και δεν χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ. Είναι ένα έργο με τεράστια σημασία και αξία για τη Χώρα, γιατί θα αναβαθμίσει σημαντικά τις επιχειρησιακές ικανότητες όλων των εμπλεκομένων. 

Το ΙΤΕ αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του Συστήματος, καθώς και του εξοπλισμού διασύνδεσής του με τις υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ. Η ίδια η Πολιτεία επέλεξε το ΙΤΕ για να υποστηρίξει και να κάνει πράξη αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία γιατί μεταξύ άλλων:

Aποτελεί το μεγαλύτερο και το πιο άρτια εξοπλισμένο Ερευνητικό Φορέα της Ελλάδας, με 10 Ερευνητικά Ινστιτούτα και με παρουσία σε 8 πόλεις και 6 Περιφέρειες της Χώρας.

Λειτουργεί ολοκληρωμένες και άρτια στελεχωμένες διοικητικές, διαχειριστικές και οικονομικές υπηρεσίες, με ικανή επάρκεια, πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν:

Την ερευνητική δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες άνω των 1.800 ατόμων.

Τη διοικητική και οικονομική διεκπεραίωση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων υψηλού προϋπολογισμού και διαχειριστικών απαιτήσεων. Ενδεικτικά, έργο του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και 7 μεγάλα ενεργά έργα μέσου προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, το κάθε ένα.

Την υλοποίηση και παρακολούθηση άνω των 400 έργων κατ’ έτος, από διαφορετικές χρηματοδοτικές πηγές και με διαφορετικές διαχειριστικές απαιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 45 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.

Το ΙΤΕ αποτελεί, επίσης κορυφαίο ερευνητικό Φορέα της Χώρας, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως διαπιστώνεται από μια σειρά αντικειμενικούς δείκτες. Ενδεικτικά, μόνο αναφέρονται:

Κατατάσσεται 1ο μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας, σε όλες τις συγκριτικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από ανεξάρτητες διεθνείς επιτροπές που συστήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας, τα τελευταία 20 έτη.

Κατατάσσεται 1ο μεταξύ των ερευνητικών φορέων της Ελλάδας σε διεθνείς κατατάξεις ερευνητικών κέντρων (π.χ. Ranking Web of Research Centers, κλπ.).

Διαθέτει και λειτουργεί μοναδικές στο είδος τους ερευνητικές εγκαταστάσεις τεχνολογίας αιχμής, απασχολώντας προσωπικό υψηλής στάθμης εξειδίκευση (Μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Μονάδα Λέιζερ, Πολυμερών, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και Μονάδες Γονιδιωματικής).

Φιλοξενεί και συντονίζει παγκόσμια δίκτυα (ενδεικτικά αναφέρονται: NATO Diana, Enterprise Europe Network, κα).

Οι ερευνητές του ΙΤΕ έχουν εξασφαλίσει εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις.
Μεταξύ αυτών και 37 Προγράμματα ERC, συνολικού ύψους περισσότερα από 43 εκατομμύρια ευρώ (Τα προγράμματα του ERC θεωρούνται από τα πιο ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο). Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έχει εξασφαλίσει σχεδόν τα μισά ερευνητικά προγράμματα του ERC που έχουν έρθει στη Χώρα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το μοναδικό πρόγραμμα ERC Synergy που συντονίζει η Ελλάδα στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, έχει εξασφαλιστεί από Ερευνητή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Επιπλέον, το Ίδρυμα διαχρονικά έχει εξασφαλίσει πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις, υψηλότατου επιπέδου, όπως για παράδειγμα 172 Εξαιρετικά Ανταγωνιστικές Υποτροφίες Marie-Curie σε Ερευνητές του Ιδρύματος και πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις.

Διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα αιχμής και αναπτύσσει τεχνολογία και εφαρμογές σε σχετικές με το ΤΑΛΩΣ θεματικές περιοχές, όπως αυτή αναπτύσσεται στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ενδεικτικά αναφέρονται προγνωστικά μοντέλα πχ της θαλάσσιας υδροδυναμικής και κυματισμών, θαλάσσιας ρύπανσης, καιρού κλπ και συμμετοχή του σε ευρωπαικά δίκτυα και υποδομές όπως για παράδειγμα τα MONGOOS, HELLAS CH/IREPION και ERHIS), το Ινστιτούτο Πληροφορικής με υπολογιστικούς πόρους υψηλών επιδόσεων και σημαντική δραστηριότητα σε ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λειζερ με έρευνα μεταξύ άλλων στην επιστήμη του φωτός και την ανάπτυξη εφαρμογών της, το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της κλιματικής κρίσης όπως αυτή ενδεικτικά απεικονίζεται με την προσέλκυση προγράμματος ERC και βραβείου Copernicus Medal για την μελέτη της επίπτωσης των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στα σύννεφα, στο κλίμα, στην υγεία και στα οικοσυστήματα αλλά και το Ινστιτούτο Γεωενέργειας με δραστηριότητα στο χώρο του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.

Διαθέτει την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα καινοτομίας, διασύνδεσης με τη βιομηχανία και αξιοποίησης της επιστημονικής έρευνας λειτουργώντας το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης με σημαντική δραστηριότητα στη μεταφορά τεχνολογίας και την υποστήριξη των ΜμΕ και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και φόρα για την αξιοποίηση του ερευνητικού αποτελέσματος.

Tο ΙΤΕ διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τις επιστημονικές, ερευνητικές και επιχειρησιακές δυνατότητες και υποδομές και συνεπώς την επάρκεια για την επιτυχή υλοποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας, παραμένει δε σταθερά αρωγός και στη διάθεση της Πολιτείας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και έργων".

Σημειώνεται ότι η σχετική επιστολή κοινοποιηθεί αρμοδίως και στο παρελθόν, έπειτα από επερώτηση που έγινε στη Βουλή των Ελλήνων, το προηγούμενο διάστημα.

Με το παρόν επιπλέον ενημερώνει:

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπεύθυνο τομέα Έρευνας και Καινοτομίας, Δρ. Χρίστο Δήμα.

Τους Γενικούς Γραμματείς, Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή (ΓΓΕΚ) και κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη (ΓΓΑΝΠ).

Τον Πρόεδρο, Καθ. Σπύρο Αρταβάνη-Τσάκωνα, και τα Μέλη του ΕΣΕΤΕΚ.

Τη Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων.

Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Τον Πρόεδρο, Καθ. Χρήστο Ταραντίλη, και τα Μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας της Βουλής των Ελλήνων.

Βουλευτές Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων.

 

 

Δείτε επίσης:

"Πόλεμος" για το έργο ΤΑΛΩΣ!

Τι απαντά το ΙΤΕ στις αντιδράσεις για το έργο ΤΑΛΩΣ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατά ΙΤΕ!

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ