Βεβαίωση

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη

Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη

Η βεβαίωση που εκδίδεται ψηφιακά δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ