Γαλάζια Μάτια

Τι κοινό έχουν οι άνθρωποι με γαλάζια μάτια;

Τι κοινό έχουν οι άνθρωποι με γαλάζια μάτια;

Εκτός από το χρώμα τους ενώνει και κάτι ακόμα