Γιάννης Τσερεβελάκης

Από τη Σαλαμίνα στην Ανατολική Μεσόγειο

Από τη Σαλαμίνα στην Ανατολική Μεσόγειο

Μέγα το της θαλάσσης κράτος (Θουκυδ. Ιστοριών, 1,143,5)

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ