Χώροι ταφής

 Ανοίγουν νέους χώρους ταφής στις Σέρρες λόγω κορωνοϊού

Ανοίγουν νέους χώρους ταφής στις Σέρρες λόγω κορωνοϊού

Για να καλύψει αυξημένες ανάγκες ταφής που ενδεχομένως να δημιουργηθούν στο μέλλον