Κέντρα Μεταναστών

Ιταλία: Στρατιώτες για τη φύλαξη προσωρινών κέντρων μεταναστών

Ιταλία: Στρατιώτες για τη φύλαξη προσωρινών κέντρων μεταναστών

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, δεν επιτρέπεται να βγουν από τα κτήρια στα οποία βρίσκονται