Μπούλινγκ

Δέχονται...μπούλινγκ για τη μείωση του αριθμού των καλεσμένων!

Δέχονται...μπούλινγκ για τη μείωση του αριθμού των καλεσμένων!

Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν από νόμους και διατάξεις