Ποινικός Κώδικας

Βαριές ποινές για όσους παραβιάζουν την καραντίνα

Βαριές ποινές για όσους παραβιάζουν την καραντίνα

Οι ποινές ξεκινούν από φυλάκιση έως τρία χρόνια και φτάνουν ακόμα και σε ισόβια αν προσβληθεί μεγάλος αριθμός ανθρώπων με συνέπεια τον θάνατό τους