Πολιτεία

Η Πολιτεία που τιμωρεί και το αυτονόητο που είναι ζητούμενο

Η Πολιτεία που τιμωρεί και το αυτονόητο που είναι ζητούμενο

"Το μεγαλόπνοο και πολλάκις διαφημισμένο - από τις εκάστοτε κυβερνήσεις - έργο της κτηματογράφησης, έγινε πρόχειρα και αποσπασματικά με συνέπεια τα δικαιώματα των ιδιοκτητών να εμφανίζουν σφάλματα που πρέπει να διορθωθούν με δικαστική απόφαση. "

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ