Πρώτη Προβολή

Πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ για τον Καπετάν Σατανά στην Κρήτη!

Πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ για τον Καπετάν Σατανά στην Κρήτη!

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με απαραίτητη πρόσκληση εισόδου