Σχολικός Περίπατος

Ένας σχολικός περίπατος, πριν το κλείσιμο, χρειαζόταν!

Ένας σχολικός περίπατος, πριν το κλείσιμο, χρειαζόταν!

Υπάρχει καλή αιτιολογία άραγε;