ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ

Ξεκίνησε και στο Ηράκλειο η λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μπάζων του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ξεκίνησε και στο Ηράκλειο η λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μπάζων του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ανοίγοντας το δρόμο για την αποτελεσματική ανακύκλωση των αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων