Τμήμα Αποχέτευσης

ΔΕΥΑΗ: Το καλό πρέπει να λέγεται!

ΔΕΥΑΗ: Το καλό πρέπει να λέγεται!

Υπάρχουν και αυτοί που εργάζονται με συνέπεια, εμπειρία, επαγγελματισμό και ... "ανθρωπιά"