Τυπογραφικό Λάθος

Προσποιήθηκε τον νεκρό για να μη μπει φυλακή αλλά προδόθηκε από τυπογραφικό λάθος

Προσποιήθηκε τον νεκρό για να μη μπει φυλακή αλλά προδόθηκε από τυπογραφικό λάθος

Πήγε να γλιτώσει έναν χρόνο φυλακής και τώρα θα μπει για πολλά περισσότερα