Η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ο καθοριστικός ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και ο καθοριστικός ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις στον υπουργό Υγείας

Συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις για την αντιμετώπιση της  πανδημίας COVID-19 καταθέτει με επιστολή που απευθύνει στον υπουργό Υγείας η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ».

"Αναλογιζόμενοι το φορτίο που καλούνται να επωμιστούν τα υγειονομικά συστήματα όσο θα εξελίσσεται η πανδημία, είναι φανερό ότι η πίεση που θα δεχτεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αναμένεται να είναι υψηλής έντασης και όγκου, και απαιτεί τη συστράτευση όλων των λειτουργών της" τονίζουν οι γενικοί γιατροί και προτείνουν μια δέσμη μέτρων προς την υγεσία του υπουργείου.

Στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος κ.Αθανάσιος Συμεωνίδης και η γ.γραμματέας κ.Αθηνά Καρπούζη αναφέρεται:

 

Αξιότιμε  κύριε Υπουργέ,

 

Η ανθρωπότητα παρακολουθεί, τους τελευταίους δύο μήνες, με δέος την εξέλιξη της    πανδημίας COVID-19, από τον νέο ‘αόρατο’ εχθρό, τον ιό SARS-COV-2. Η χώρα μας επέλεξε να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη στρατηγική και άμεση λήψη μέτρων που, από ότι φαίνεται μέχρι σήμερα, αποδίδει τα προσδοκώμενα αριθμητικά τουλάχιστον αποτελέσματα, συγκρατώντας το μέγεθος της πανδημίας στη χώρα μας σε ελεγχόμενα επίπεδα. Από την αρχική φάση της ανάσχεσης της νόσου έχουμε περάσει πια στη φάση του μετριασμού της διασποράς, ενώ ακολουθεί η φάση της καταστολής και της ‘αποκατάστασης’, της επιστροφής της κοινωνίας στην κανονικότητα. 

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδας, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, πιστή στις αρχές και τις αξίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) καθώς και αναλογιζόμενη το σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός(ΓΟΙ) σε αυτή τη βαθμίδα φροντίδας, υποδέχεται με πολύ ενδιαφέρον τις εξαγγελίες για την ανάδειξη (ακόμη μία φορά είναι η αλήθεια) της ΠΦΥ  ως κύριου άξονα της στρατηγικής για την ανάσχεση της διασποράς του νέου κορωνοιού.

 Είναι σαφές ότι ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» στηρίζει και συνδράμει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της ΠΦΥ και της ΓΟΙ που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη, καθολικά προσβάσιμη και συνεχιζόμενη φροντίδα των πολιτών της χώρας μας. Ο πυρήνας της ΠΦΥ σε όλα τα υγειονομικά συστήματα με προηγμένη ΠΦΥ, παραμένει ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η στοχευμένη φροντίδα του πληθυσμού ευθύνης που του αναλογεί. Η μοναδικότητα της σχέσης που αναπτύσσει ο οικογενειακός ιατρός με τους ασθενείς του, χαρακτηρίζεται από την άμεση προσβασιμότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την επίλυση των περισσότερων προβλημάτων υγείας στο πλαίσιο της ολιστικής και προσωποποιημένης φροντίδας καθώς και την εξυπηρέτηση του βιο-ψυχο-κοινωνικού μοντέλου που ισχυροποιεί τους δεσμούς ιατρού-ασθενή και οδηγεί στις λεγόμενες σχέσεις ζωής.

Αναλογιζόμενοι το φορτίο που καλούνται να επωμιστούν τα υγειονομικά συστήματα όσο θα εξελίσσεται η πανδημία, είναι φανερό ότι η πίεση που θα δεχτεί η ΠΦΥ αναμένεται να είναι υψηλής έντασης και όγκου, και απαιτεί τη συστράτευση όλων των λειτουργών της. Ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» με υψηλό αίσθημα ευθύνης που απαιτεί η κρισιμότητα των στιγμών και με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού προτείνει την ανάληψη δράσεων στηριζόμενες σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τα μέτρα για την ανάσχεση της διασποράς του νέου κορονοϊού και ο δεύτερος τα μέτρα καταστολής του.

 

 • ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
  • Διαλογή των ύποπτων περιπτώσεων
  • Συστηματική παρακολούθηση ασθενών με ήπια έως μέτρια συμπτώματα στο σπίτι
  • Παραπομπή των περιπτώσεων με σοβαρά συμπτώματα
  • Παρακολούθηση όλων των ύποπτων περιπτώσεων με πιστή τήρηση  του πρωτοκόλλου και του μητρώου καταγραφής
  • Συνεργασία με Δημοτικές - Περιφερειακές δομές και υπηρεσίες
  • Ενημέρωση, ενδυνάμωση, και ψυχολογική υποστήριξη πολιτών και υγειονομικών
  • Διασφάλιση της κοινωνικής απομόνωσης (περιορισμού κατ’ οίκον), και επίλυση όλων των προβλημάτων υγείας (οξέων και χρόνιων περιπτώσεων)
  •  Διασφάλιση εύκολης και άμεσης προσβασιμότητας  στις δομές ΠΦΥ
  • Αποφυγή μετακίνησης και συνωστισμού σε «κεντρικές» μονάδες υγείας με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης του ιού

 

 • ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ

 

  • Χορήγηση και επιτήρηση θεραπευτικών σχημάτων με πιστή τήρηση κλινικών κριτηρίων
  • Εφαρμογή τεστ ταχείας διάγνωσης με σκοπό την αποφυγή μελλοντικών εξάρσεων σε τοπικό και εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχιζόμενη ενημέρωση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα, εκπαίδευση στην αυτό-φροντίδα και την πρώιμη αναγνώριση ύποπτων συμπτωμάτων, ενδυνάμωση και υποστήριξη του πληθυσμού και των υγειονομικών
  • Μελλοντικοί εμβολιασμοί

 

Η Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» διαθέτοντας την εμπειρία και τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θεωρεί υποχρέωση της να απευθύνει πρόσκληση σε τηλεδιασκέψεις:

 

 1. στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας
 2. στους Αρχηγούς των κομμάτων
 3. στους Υπεύθυνους Υγείας των κομμάτων

 

προκειμένου να συζητηθούν:

 

 • Η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού που δραστηριοποιείται στην ΠΦΥ, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – αστικών και μη αστικών περιοχών, ανά την Ελλάδα
 • Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων ΠΦΥ με δεδομένη αφενός την κοινωνική απομόνωση των πολιτών και αφετέρου την πρόωρη σε αρκετές περιπτώσεις χορήγηση εξιτηρίου στους νοσηλευόμενους ασθενείς ως μέτρο διάθεσης ελεύθερων κλινών για την υποδοχή κρουσμάτων COVID-19
 • Η διαχείριση των υπόλοιπων οξέων και κυρίως των χρόνιων νοσημάτων της κοινότητας που φαίνεται να περνούν σε δεύτερη μοίρα με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη γενικότερη υγεία του πληθυσμού και τη μελλοντική βιωσιμότητα του υγειονομικού συστήματος
 • Η εφαρμογή ενός καθολικού συστήματος διαλογής των απευθυνόμενων χρηστών υπηρεσιών υγείας στις δομές ΠΦΥ (triage system), είτε κατά τη φυσική παρουσία τους, είτε μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Η διαχείριση της πιθανολογούμενης έκρηξης των διαταραχών του συναισθήματος (αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη) λόγω της ανασφάλειας και της απόγνωσης που βιώνει ο πληθυσμός
 • Η ολοένα αυξανόμενη ανασφάλεια που επικρατεί στους λειτουργούς των μονάδων ΠΦΥ όσον αφορά στην παροχή κατάλληλου εξοπλισμού αυτοπροστασίας (ΜΑΠ), και παροχής εργαστηριακών tests ταχείας διάγνωσης για τον ιό
 • Τα όποια άλλα μέτρα προστασίας του προσωπικού των δημοσίων και ιδιωτικών δομών ΠΦΥ
 • Η ανάγκη προετοιμασίας και ετοιμότητας του προσωπικού της ΠΦΥ για την πιθανή σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας
 • Η προστασία και η θωράκιση των ευπαθών ομάδων της κοινότητας από τον νέο ιό (ηλικιωμένοι, άτομα με σοβαρές συν-νοσηρότητες, άτομα που ζουν μόνα τους,   άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο, εγκυμονούσες γυναίκες). Η εμβολιαστική κάλυψη αυτών των ομάδων με τα εμβόλια της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου.
 • Ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ΠΦΥ σε αστικές και μη αστικές περιοχές, για την προσωρινή τροποποίηση της λειτουργίας των μονάδων υγείας της ΠΦΥ (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) με συγκεκριμένα κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, ζήτησης υπηρεσιών, στελέχωσης «κίνησης», καραντίνα προσωπικού, κλπ) και αναλόγως με την εξέλιξη της πανδημίας και των αναγκών που θα προκύψουν από αυτήν, ώστε να αποφευχθούν αστοχίες και ανισότητες όπως μετακινήσεις προσωπικού ή δύο ταχυτήτων αποζημιώσεις για το ίδιο έργο, που προκαλούν αφ’ ενός σπατάλη πόρων (υλικών και ανθρωπίνων) αφ’ ετέρου απογοήτευση και διάσπαση του μετώπου ενάντια στην πανδημία

                                                                                            

 

 

  Για το Δ.Σ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             

 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ                                                                 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ                                       

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ