Ταμείο Ανάκαμψης: Προς δημοπράτηση φέτος ένα μεγάλο έργο στην Κρήτη

Πρόκειται για έργο προυπολογισμού 70 εκατ. ευρώ

Τέσσερα μεγάλα έργα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης προγραμματίζει να δημοπρατήσει φέτος το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για τα έργα που αφορούν στα φράγματα Μπραμιανού και Τσικνιά, την γραμμή Προαστιακού Δυτικής Αττικής και τον υδρευτικό αγωγό Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας.

Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 390 εκατ. ευρώ θα καλύψουν αφενός τις μεγάλες ανάγκες υδροδότησης σε Ιεράπετρα, Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα και Λέσβο αφετέρου θα ενισχύσουν το σύστημα μεταφορών στην Αττική. Τα έργα αυτά έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και προχωρά η ωρίμανση τους

Κρήτη: Φράγμα Μπραμιανών

Το έργο προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή βελτιωτικών έργων στο υπάρχον φράγμα Μπραμιανών, στην κατασκευή νέου φράγματος στο Μύρτο και έργα αποταμιευτήρα για παροχή ύδατος (άρδευση και περιβαλλοντικούς λόγους).

Στόχος του έργου που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης από τον περασμένο Οκτώβριο, είναι να ενισχυθεί σημαντικά το υδατικό δυναμικό του Ταμιευτήρα Μπραμιανού, να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του υδάτινου στοιχείου της ευρύτερης περιοχής του Νομού Λασιθίου καθώς και να προστατευτούν αντιπλημμυρικά οι κατάντι περιοχές.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει :

α) την κατασκευή του φράγματος Μύρτου (χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 38μ. από τη θεμελίωση)
β) την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (Διευθέτηση Ρεμάτων Μπραμιανού, Ρέματος Διαβατών και κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρά Λυγιάς)
γ) την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών φράγματος Μπραμιανού (κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού από υδροληψία Καλαμαυκιανού στον ταμιευτήρα Μπραμιανού, μήκους περίπου 2,50χλμ)

 

Δυτικός Προαστιακός Αττικής

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κλάδου προαστιακού σιδηρόδρομου από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής προς Πελοπόννησο, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής.

Το συνολικό μήκος του νέου κλάδου του προαστιακού θα είναι 36 χλμ. και κατά την λειτουργία του θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Βαμβακία Λουτρόπυργου, καθώς και το Νεράκι, την Νέα Πέραμο και τα Μέγαρα.

Πρόκειται για μονή σιδηροδρομική γραμμή κανονικού εύρους με σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση και σε τμήμα αυτής εντός του χώρου ιδιοκτησίας του ΟΣΕ έχουν ζητήσει τα ΕΛΠΕ την διέλευση αγωγών καυσίμων παράλληλα με τις σιδ/κες γραμμές.

Η γραμμή αυτή θα εξυπηρετεί εμπορικά τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη μετεπιβίβασης επιβατών από τον κλάδο αυτό του Προαστιακού στις γραμμές του υφιστάμενου δικτύου Προαστιακού σιδηροδρόμου.

Οι σταθμοί

Κατά μήκος του εν λόγω έργου προβλέπονται οι παρακάτω στάσεις: ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπυργος, Νεράκι, Νέα Πέραμος και Μέγαρα. Το έργο έχει κατ’ αρχάς προαστιακό χαρακτήρα, καθώς θα εξασφαλίσει τη διασύνδεση των οικισμών της Δυτικής Αττικής μεταξύ τους.

Ταυτόχρονα όμως, η νέα γραμμή θα συνδέσει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έργο έχει ενταχθεί χρηματοδοτικά στο Ταμείο Ανάκαμψης με προβλεπόμενη ημερομηνία συμβασιοποίησης το 2022 και εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης 3 έτη.

Το πρώτο στάδιο μελετών δηλαδή (τοπογραφικά, προμελέτες συγκοινωνιακών, υδραυλικών, ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, μελέτες κόστους οφέλους, περιβαλλοντικές μελέτες κλπ.) έχουν ολοκληρωθεί και αναρτήθηκε από τον ΟΣΕ (που είναι και η Αναθέτουσα Αρχή) στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ η Περιβαλλοντική μελέτη που βρίσκεται σε διαβούλευση. Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκτιμάται ότι θα συμβεί μέχρι τις αρχές καλοκαιριού.

Υδροδοτικός Αγωγός Πρέβεζα-Άρτα-Λευκάδα

Το φυσικό αντικείμενο αφορά τα έργα για την μεταφορά πόσιμου νερού από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου Λούρου για την εξυπηρέτηση των οικισμών και του αστικού ιστού των περιοχών Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας, To έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

• Λεκάνη Ηρεμίας, και έργα στην Πηγή του Αγ. Γεωργίου και παροχέτευση σε κανάλια για την διανομή στα συστήματα ύδρευσης.
• Αγωγός προς την Λευκάδα, συνολικού μήκους 87,903.25μ
• Αγωγός Α, Άρτας, με συνολικό μήκος 10,509,05μ
• Αγωγός προς την νέα Δεξαμενή Σμιρτούλα (Αγωγός S) με συνολικό μήκος 608,65μ
• Αγωγός προς το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιας με συνολικό μήκος 1,389,00μ
• Αγωγό προς την Φρύνη με συνολικό μήκος 3,252,77μ
• Αποταμιευτικά έργα, με δύο δεξαμενές για αποταμίευση και διανομή νερού. Μία δεξαμενή κοντά στον οικισμό Νικόπολης (4000μ3). Η δεξαμενή της Λευκάδας προβλέπεται να έχει χωρητικότητα 1200μ3.
• Νέα δεξαμενή στον σταθμό Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Πρέβεζας αντιμετωπίζει πολύ σημαντικό πρόβλημα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά τις ώρες αιχμής πολλές περιοχές υδροδοτούνται πολύ λιγότερο από το κανονικό. Κατά τις ώρες αυτές οι δεξαμενές λειτουργούν με μηδενικό αποθηκευμένο όγκο. Ένεκα αυτού, ο γειτονικός σταθμός αντλιοστασίου είναι κλειστός.

Η παροχή του αγωγού Άρτας – Πρέβεζας , ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε ορίζοντα το 2010, απορροφάται κατά την διαδρομή του από τους γειτονικούς οικισμούς, έως τον Δήμο Πρέβεζας. Η παροχή του αγωγού Πρέβεζας προς την Δεξαμενή είναι μηδενισμένη. Οι ανάγκες καλύπτονται οριακά από τον αγωγό Άρτας- Πρέβεζας – Λευκάδας. Λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, η κατάσταση αναμένεται ότι θα επιδεινωθεί. Επίσης, οι άλλοι Δήμοι που υδροδοτούνται από τον συγκεκριμένο αγωγό, όπως ο Δήμος Ζαλόγγου έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Για την επαρχία Άρτας σε σχέση με την υδροδότηση από την πηγή του Αγίου Γεωργίου, η κατάσταση έχει ως εξής:

Η Άρτα υδροδοτείται από τον ίδιο αγωγό με την Πρέβεζα. Συνεπώς βιώνει σημαντικό πρόβλημα ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Θεωρητικά, υπάρχει μια επιπλέον δυνατότητα υδροδότησης από την Λευκάδα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η δυνατότητα εξαντλείται λόγω αρδεύσεων.

Ο Δήμος Λευκάδας που κι αυτός υδροδοτείται από την πηγή του Αγ. Γεωργίου, επίσης βιώνει σημαντικά προβλήματα. Τους καλοκαιρινούς μήνες ειδικά το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα οξύ. Τότε επιστρατεύονται γεωτρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν οριακά την κατάσταση. Σύμφωνα με την ΤΥΔΚ, ένας από τους δύο υποβρύχιους αγωγούς στο Στενό του Ακτίου είναι ανεπαρκής. Το ίδιο ισχύει και για τον αγωγό Φ350 που μεταφέρει νερό από την Δεξαμενή του Αγ. Νικολάου προς την πόλη.

 

Φράγμα Τσικνιά Λέσβος

Το έργο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 106.850.000,00 €, αποτελεί τεράστιο αναπτυξιακό έργο για το νησί της Λέσβου, διότι θα καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης μεγάλης περιοχής της Λέσβου (μεταξύ άλλων και της πόλης της Μυτιλήνης), καθώς και τις ανάγκες άρδευσης κάποιων περιοχών.

Τα έργα που θα κατασκευαστούν, θα αντιμετωπίσουν συνολικά το πρόβλημα ύδρευσης περιοχών όπως η Μυτιλήνη, επιλύοντας τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα επάρκειας και ποιοτικής κατάστασης της κάλυψης των αναγκών από τους υπόγειους υδροφορείς. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης από τον περασμένο Οκτώβριο.

Πηγή: ypodomes.com

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ