Φράγμα Μπραμιανών

Μετά την προσαγωγό σειρά παίρνει η ανακαίνιση του φράγματος και τα αντιπλημμυρικά Γρα Λυγιάς

Μετά την προσαγωγό σειρά παίρνει η ανακαίνιση του φράγματος και τα αντιπλημμυρικά Γρα Λυγιάς

Το χρονοδιάγραμμα που έχει μπει μέχρι την υλοποίηση της προσαγωγού είναι 2 χρόνια