Ηράκλειο: Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Άρδευσης

Ηράκλειο: Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Άρδευσης

Από σήμερα και για 20 ημέρες

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 13:00. Το θέμα που την απασχόλησε ήταν: «Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με  αριθμ. πρωτ. 20309/03.03.2020, εισήγηση του γραφείου Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου, η οποία στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας συνέταξε το σχέδιο του Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου ο οποίος περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υδροδότηση των καταναλωτών/τριών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών και  αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου και για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες το σχέδιο του Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και απόψεων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου. 

Δείτε τον κανονισμό εδώ

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ