Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη γενική συνέλευση της CPMR

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη γενική συνέλευση της CPMR

Κεντρικό θέμα η βιώσιμη και κυκλική γαλάζια οικονομία

Στο θέμα της περιφερειακής διάστασης της ευρωπαϊκής γαλάζιας
πολιτικής που είναι καθοριστική για την επιτυχία της, αναφέρθηκε στην
εισαγωγική ομιλία του, ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και
Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης
(CPMR) αρμόδιος για Θαλάσσια Θέματα στην 49 η Γενική Συνέλευση του
Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ο κ. Αλεξάκης τόνισε ότι οι
Περιφέρειες είναι καταλυτικοί παράγοντες για τη διασφάλιση μίας
βιώσιμης και κυκλικής Γαλάζιας Οικονομίας. Επίσης αναφέρθηκε
στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Γεν. Δ/νση για τη Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία - DG MARE) για τη
θέσπιση ενός Μπλε Φόρουμ (Blue Forum) για όλους τους χρήστες της
θάλασσας.

Σχετικά με την Αλιεία δήλωσε ότι η επικείμενη αναθεώρηση της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής αποτελεί ορόσημο για την πολιτική ατζέντα καθώς
μπορεί να εξασφαλίσει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των
περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών πυλώνων της.
Τέλος, επισήμανε τον ρόλο της Έρευνας και της Καινοτομίας για την
ενίσχυση της βιωσιμότητας, της απανθρακοποίησης και της
κυκλικότητας σε όλους τους θαλάσσιους τομείς. Ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση είναι αναγκαία η ενίσχυση και η προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού σε δεξιότητες και καινοτόμες τεχνολογίες που θα
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μίας πράσινης μετάβασης στον τομέα
της Γαλάζιας Οικονομίας.

Κύρια θέματα της Συνέλευσης ήταν επίσης η ενίσχυση της
περιφερειακής διάστασης των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων πολιτικών, η
εδαφική συνοχή ως παράγοντας ανάκαμψης και η κλιματική αλλαγή.
H Γενική Συνέλευση του δραστήριου Ευρωπαϊκού Οργανισμού των
Παράκτιων και Νησιωτικών Περιφερειών - CRPM θα πραγματοποιούταν
στην Κρήτη αλλά λόγω των περιορισμών της πανδημίας έγινε
ηλεκτρονικά. Σε αυτή συμμετείχαν περισσότερες από 160 Ευρωπαϊκές
Περιφέρειες, ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ