Από τη Δύση στην Ανατολή

Από τη Δύση στην Ανατολή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Από τη Δύση στην Ανατολή στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι από τη Δύση στην Ανατολή.