Αστερούσια Όρη

Αστερούσια: Επισήμως στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας

Αστερούσια: Επισήμως στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας

Η τρίτη περιοχή από τη χώρα μας, που εντάσσεται στο συγκεκριμένο Παγκόσμιο Δίκτυο.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ