ΔΝΤ

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να είναι υψηλότερη της προσδοκώμενης το 2023

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να είναι υψηλότερη της προσδοκώμενης το 2023

Το ΔΝΤ προβλέπει πλέον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 2,9% φέτος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ