Ευφροσύνη Ουσταμανωλάκη

“Με τα μάτια της ψυχής μου”

“Με τα μάτια της ψυχής μου”

Αναδρομική ατομική έκθεση ζωγραφικής της Ευφροσύνης Ουσταμανωλάκη