Λογιστικές Διαφορές

Όταν τις αυξήσεις των συνταξιούχων τις λέμε... "λογιστικές διαφορές"

Όταν τις αυξήσεις των συνταξιούχων τις λέμε... "λογιστικές διαφορές"

Τώρα θυμήθηκαν και " αξιοποίησαν " όπως τούς συμφέρει τον Νόμο Κατρούγκαλου του 2016...;;;