Μανώλης Δρακάκης

Σαράντα μέρες χωρίς τον Μανώλη Δρακάκη

Σαράντα μέρες χωρίς τον Μανώλη Δρακάκη

Την Κυριακή, το μνημόσυνο στην Αγία Βαρβάρα.