Σκονισμένο Καλοκαίρι

Σκονισμένο καλοκαίρι, λερωμένο

Σκονισμένο καλοκαίρι, λερωμένο

Όλα περίεργα φέτος...