Συσκευαστήριο σταφυλιών

«Ξήλωσαν» εν κρυπτώ το συσκευαστήριο της ΚΣΟΣ!

«Ξήλωσαν» εν κρυπτώ το συσκευαστήριο της ΚΣΟΣ!

"Δεν ενημερωθήκαμε ως διοίκηση ούτε από τους μετόχους, ούτε από τους συμβούλους που έχουμε εκεί."