Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρώτη στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρώτη στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

"Πάντα ενδιαφερόμουν για την πληροφορική/υπολογιστές, είναι μια από τις επιστημονικές περιοχές με τις μεγαλύτερες προοπτικές και την σημαντικότερη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.", λέει η Βάσια.