Δομές δράσεις και σχήματα ενεργούς συμμετοχής του δημότη-πολίτη στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι

Δομές δράσεις και σχήματα ενεργούς συμμετοχής του δημότη-πολίτη στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι
Μανώλης Κομπολάκης
Μανώλης Κομπολάκης

«Τα θέλω» «τα μπορώ» και «τα πρέπει» Δημοτών-πολιτών, που εκφράζονται με τη συμμετοχή τους στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι, προκαλούν «το νυν έχον» και μεγιστοποιούν «το δυνατόν γενέσθαι.»}

Του Μανώλη Κομπολάκη


Είναι αυταπόδεικτος ο απαξιωμένος ρόλος και λόγος του δημότη-πολίτη στο αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι ανά την επικράτεια.

Ένας ρόλος, που περιορίζεται στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του τις δύο Κυριακές της ανάδειξης των αυτοδιοικητικών οργάνων πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Ένας λόγος, επί παντός επιστητού, που κυρίως εξαντλείται σε στείρες και ανεύθυνες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις των καφενείων.

Την ευθύνη της απαξίωσης φέρουν εξ αδιαιρέτου το πολιτικό σύστημα και ο δημότης-πολίτης.

Το πολιτικό σύστημα γιατί με την ασκούμενη μέχρι σήμερα αυτοδιοικητική πολιτική του, καθιστά το κράτος πολιτικά αναξιόπιστο και την αυτοδιοίκηση λειτουργικά αναποτελεσματική.

Ο δημότης-πολίτης, γιατί αποδέχθηκε τον εκμαυλισμό και την συναλλαγή. Συνέβαλε στην κακή λειτουργία των θεσμών και ως πάροχος της τοπικής εξουσίας, ανέχτηκε ενοχές και ενόχους, για να εξασφαλίσει μερίδιο στα εξουσιαστικά παράγωγα. Αυτά δηλαδή, μας χαρακτήρισαν συνδαιτυμόνες στο κοινό φαγοπότι και με περίσσιο θράσος, πολιτικό στέλεχος μας ενοχοποίησε όλους με το τσιτάτο «μαζί τα φάγαμε…».

Στα πλαίσια του αυτοδιοικητικού μας συστήματος, τον ενεργό και δυναμικό ρόλο και λόγο, του Δημότη στο τοπικό γίγνεσθαι, εξασφαλίζει, μια σειρά θεσμικών τομών, που δεν σχετίζονται ούτε συναρτώνται με δημοσιονομικές απαιτήσεις, μνημονιακές δεσμεύσεις, κυβερνητικές προθέσεις και διαθέσεις, αλλά με τη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου. να ξεπεράσει παθογένειες, εξαρτήσεις. και ομηρίες που χαρακτηρίζουν το προσωπο-κεντρικό μοντέλο εξουσίας και να αποφασίσει:

Πρώτον. Την καθιέρωση της Κοινωνικής Διαβούλευσης ως μέσου και διαδικασίας διαμόρφωσης, και έκφρασης της τοπικής βούλησης για κρίσιμα τοπικά θέματα και υποθέσεις

Η Κοινωνική διαβούλευση, δεν σχετίζεται με τη διαδικτυακή Δημόσια διαβούλευση, που χρησιμοποιούν τα Κυβερνητικά όργανα, για να θέτουν διάφορα θέματα, σε δημόσια δήθεν συζήτηση και να εξαπατούν τους πολίτες, αφού οι εκφραζόμενες για το θέμα απόψεις σκέψεις, ιδέες, και προτάσεις των πολιτών, δεν έχουν καμία απολύτως επίπτωση στις κατά κανόνα προειλημμένες αποφάσεις, για το θέμα της διαβούλευσης. Του λόγου το αληθές αναδεικνύει η απουσία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και των συνεπειών των μέχρι σήμερα δημόσιων διαβουλεύσεων.

Την Κοινωνική διαβούλευση ορίζει και συγκεκριμενοποιεί μια διαδικασία ελεύθερης διαλογικής συζήτησης μεταξύ δημοτών-πολιτών, που ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες, σκέψεις, ακούγοντας ο ένας τον άλλο, που μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες θέτοντας ερωτήματα και διλήμματα, που μέσα από τις διαφορετικές προσωπικές τους απόψεις, μαθαίνουν να επικοινωνούν, να στοχάζονται, να διαμορφώνουν και να εκφράζουν τη βούληση τους.

Μια αναβίωση δηλαδή της «Εκκλησίας του Δήμου» σε ένα σύγχρονο πρότυπο που θα υλοποιείται με δομές, δράσεις και σχήματα ενεργούς συμμετοχής του δημότη-πολίτη, που αφορούν:

α. Τοπικές συνελεύσεις, ως διαδικασία διαμόρφωσης και έκφρασης συλλογικών αποφάσεων στο γράμμα και το πνεύμα «τις βούλεται αγορεύειν» και όχι στο δόγμα, «αποφασίζουμε και διατάσουμε», των στημένων διαδικασιών, που προβλέπονται στο άρθρο 87 του ν.4555/2018, (Σχέδιο Κλεισθένης 1).

β. Συλλογή Υπογραφών, ως μέσον και διαδικασία :

(1) Καταγραφής της τοπικής συλλογικής Θέλησης-Βούλησης.

Η θέληση-βούληση κάθε πολίτη, να θέτει σκοπούς και στόχους και να λαμβάνει αποφάσεις για την πραγμάτωση τους αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα. Το γεγονός μάλιστα, ότι η θέληση-βούληση μπορεί να επιβεβαιωθεί επίσημα με την επικύρωση της υπογραφής των πολιτών, εξασφαλίζει ισχυρότατη δημοκρατική νομιμοποίηση και τεράστια κοινωνική δυναμική στη διαδικασία Συλλογής Υπογραφών. Η συλλογική βούληση, ως έννοια, αν και περιέχει το καθολικό στοιχείο, δεν νοείται σαν άθροισμα των θελήσεων όλων των πολιτών, αλλά ως συνολική κοινωνική έκφραση της αποφασιστικότητας τους, να αξιοποιήσουν «τα μπορώ» τους και να ικανοποιήσουν «τα πρέπει», με τη διαδικασία της Συλλογής των υπογραφών.

(2) Διοργάνωσης και υποστήριξης πρωτοβουλιών δημοτών.

Μια ριζοσπαστική καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας, τιτλοφορούμενη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, επιτρέπει μέσω της διαδικασίας «Συλλογής Υπογραφών», από 1/4/2012 σε μια «επιτροπή πολιτών» αποτελούμενη από επτά (7) τουλάχιστον πολίτες της Ε.Ε. που κατοικούν σε διαφορετικά κράτη μέλη, να συγκεντρώσει τις υπογραφές ενός εκατομμυρίου πολιτών από επτά χώρες της Ένωσης και να προσκαλέσει στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η Ε.Ε. έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί.

Μια ανάλογη ριζοσπαστική θεσμική καινοτομία στον αυτοδιοικητικό χώρο, ως «Πρωτοβουλία Δημοτών», συνιστά αναμφίβολα μια πρωτοποριακή αυτοδιοικητική θεσμική τομή, έμπρακτης εφαρμογής της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά και δομών άμεσης Δημοκρατίας. Οι δημότες-πολίτες μέσω της καινοτομίας αυτής, θα έχουν στα χέρια τους ένα ισχυρό εργαλείο, που θα τους επιτρέπει:

-- Να επηρεάζουν τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της αυτοδιοίκησης.

-- Να καταστούν συντελεστές και συμμέτοχοι του αυτοδιοικητικού γίγνεσθαι.

-- Να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν τη βούληση τους σε κρίσιμα τοπικά θέματα και υποθέσεις που αφορούν και επηρεάζουν καταλυτικά το μέλλον του τόπου.

Όροι, προϋποθέσεις, χρονικοί περιορισμοί και καθορισμός θεμάτων που θα δικαιολογούν την ενεργοποίηση των αναφερόμενων διαδικασιών θα αποτρέπουν την κατάχρηση των θεσμικών αυτών τομών

Δεύτερον. Την κατάρτιση και εφαρμογή «Χάρτη Δικαιωμάτων Δημότη».

Χάρτης Δικαιωμάτων, που θα ορίζει και θα υπηρετεί ουσιαστικά, όχι τυπικά και υποκριτικά, ένα πλαίσιο αρχών, κανόνων και δεσμεύσεων, που θα αναδεικνύουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δημοτών και της Δημοτικής αρχής.

Χάρτης Δικαιωμάτων, που θα έχει σκοπό να δώσει ρόλο και δυναμική στη συλλογική δράση και στην υπεύθυνη ενημέρωση των Δημοτών, εδραιώνοντας μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και Δημοτών με την καταγραφή των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του Δήμου και των υπηρεσιών του, απέναντι στους Δημότες και την επισήμανση των υποχρεώσεων των Δημοτών απέναντι στο Δήμο.

Τρίτον. Την συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας γενιάς, όπως ορίζουν οι ν. 3443/2006 και ν. 3577/2007, με τον καθορισμό ρόλου και λόγου, στο δημοτικό γίγνεσθαι.

Ρόλου, με ανάθεση συγκεκριμένου έργου στις πολιτιστικές κοινωνικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου, στις διάφορες δραστηριότητες του εθελοντισμού και στους σχεδιασμούς και δράσεις της Πολιτικής Προστασίας (Σχέδιο Ξενοκράτης).

Λόγου, με συμμετοχή του Συμβουλίου Νέων στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο νόμος, αλλά και τη συμμετοχή εκπροσώπων, στις δημοτικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών επιχειρήσεων και Οργανισμών, με δικαίωμα γνωμοδότησης για θέματα που αφορούν τη νέα γενιά.

Για την αναγκαιότητα των αναφερόμενων θεσμικών τομών, δεν υπάρχουν αμφισβητήσεις, για τη δυνατότητα θεσμοθέτησης τους δεν τρέφονται αυταπάτες, αλλά και δεν μπορεί να αποκλειστεί εάν και εφόσον:

-- Οι πνευματικοί ταγοί, οι λειτουργοί της δικαιοσύνης, και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, εγκαταλείψουν την ανεξήγητη μέχρι σήμερα στάση τους και ενεργοποιήσουν τα κοινωνικά προτάγματα, που θα επιτρέψουν να υπερβούμε τους εαυτούς μας, ως παθητικοί θεατές-ακροατές απατηλών πολιτικών υποσχέσεων, ως αποδέκτες φοβικών και εκβιαστικών διλλημάτων.

-- Οι υπηρέτες των Μ.Μ.Ε, έντυπων και ηλεκτρονικών, ξεπεράσουν το σύνδρομο της φωνής του κυρίου τους «Their master’s voice» και διαμορφώσουν με υπεύθυνη και αμερόληπτη ενημέρωση «Κοινωνίες Δημοτών-Πολιτών» όπου κάθε πολίτης, θα αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο, καταλυτικό λόγο και συμμετοχή στη συλλογική δράση. Θα διεκδικεί τα δικαιώματα του και θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

-- Οι Δημότες-Πολίτες, αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ψηφιακής-πλασμονικής τεχνολογίας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω αυτών την τεράστια κοινωνική δυναμική, που διαμορφώνουν τα συναισθήματα, αγανάκτησης θυμού και οργής που βιώνουμε.


Μανώλης Κομπολάκης

τ. Ειδικός Σύμβουλος Νομάρχη

τ. Δημοτικός Σύμβουλος

E-mail: mkompolakis@gmail.com

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ