Χρόνος

Διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης (μια, νέα, οπτική-απαλλαγμένη από αγκυλώσεις)

Διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης (μια, νέα, οπτική-απαλλαγμένη από αγκυλώσεις)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει παράσχει ικανά εργαλεία. Η συζήτηση για την «επόμενη μέρα» είναι σημαντική. Ας αναζητήσουμε  μια αποτελεσματική (και λιτή) λύση.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ