Χρόνος

Αναζητώντας τον ιδανικό χρόνο εργασίας

Αναζητώντας τον ιδανικό χρόνο εργασίας

Σύμφωνα με το μοντέλο των 9 εργασίμων ανά 14 ημέρες, κάθε δεύτερη εβδομάδα οι εργαζόμενοι έχουν μία επιπλέον ημέρα αδείας και αυτή συχνά είναι η Παρασκευή.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ