Πόλη

Θέλω πίσω την πόλη, τις φωνές, τα γέλια, τα αυτοκίνητα, θέλω πίσω τη ζωή μας!

Θέλω πίσω την πόλη, τις φωνές, τα γέλια, τα αυτοκίνητα, θέλω πίσω τη ζωή μας!

47 μέρες χωρίς σχολείο….Έξι μέρες με κωδικό 6 και πολλά χιλιόμετρα με το ποδήλατό μου!

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ