Στο Δίκτυο δημοσίων ευρωπαϊκών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργειακή μετάβαση η Περιφέρεια

Η Κρήτη είναι μία από τις 3 πιλοτικές Περιφέρειες εφαρμογής του έργου

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε διαδικτυακά στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού έργου HORIZON 2020 με τίτλο «Δίκτυο δημοσίων ευρωπαϊκών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργειακή μετάβαση». 

 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του συντονισμού της συνεργασίας και της πολυεπίπεδης βιώσιμης διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Μετάβαση, η βελτίωση των χρησιμοποιουμένων μεθόδων, η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, ο συντονισμός της πρωτοβουλίας του «Συμφώνου των Δημάρχων» με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά νησιά και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας και μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχεδίων της Βιώσιμης Ενεργειακής Μετάβασης. 

 

Μία από τις κύριες προκλήσεις για την επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Μετάβασης είναι η βελτίωση του οριζόντιου συντονισμού μεταξύ των τοπικών αρχών και των περιφερειακών κυβερνήσεων με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τη συνοχή και τη συνέπεια της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Το ePLANET θα αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση ενθαρρύνοντας και την ψηφιοποίηση μέτρων και σχεδίων που θα επιτρέψουν ένα διαλειτουργικό οικοσύστημα δεδομένων και εργαλείων που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων για τη ενεργειακή μετάβαση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης Το ePLANET θα αξιοποιήσει προηγούμενα έργα μαζικής συλλογής δεδομένων, καθιστώντας τα δεδομένα και τα μέτρα συγκρίσιμα και διαλειτουργικά με τις υπάρχουσες τοπικές πρωτοβουλίες και τα περιφερειακά / εθνικά σχέδια, αναλύοντας αυτά τα δεδομένα και προσφέροντας σχετικά αποτελέσματα σε βασικούς ενδιαφερόμενους. 

 

Η Κρήτη είναι μία από τις 3 πιλοτικές Περιφέρειες εφαρμογής του έργου όπου θα γίνει συλλογή των δεδομένων και των πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο τον συντονισμό και την ψηφιοποίηση των υπαρχόντων «Σχεδίων Δράσης Ενέργειας και Κλίματος» των Δήμων και της Περιφέρειας και την συμβατότητα τους με το νέο «Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια» και την πλήρωση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση έργων στην νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η σύνταξη και ενεργοποίηση επικαιροποιημένων Σχεδίων Δράσης για την ενεργειακή μετάβαση σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο θα αποτελέσει απαραίτητη προϋπόθεση χρηματοδότησης σχετικών έργων.

 

Ο Διευθυντής του ΠΤΑΚ  Νίκος Ζωγραφάκης παρουσίασε το πλαίσιο πολιτικής, και τους στόχους της Περιφέρειας Κρήτης τον τομέα της Ενεργειακής μετάβασης καθώς και την έως τώρα πρόοδο του «Συμφώνου των Δημάρχων» στην Κρήτη του οποίου Περιφερειακός Συντονιστής είναι το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφερείας Κρήτης που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΠΤΑΚ. Τέλος ο  Γ. Παντελάκης στέλεχος ΠΤΑΚ παρουσίασε τις κατευθύνσεις για την απαραίτητη αλλαγή και αξιολόγηση δεδομένων στην Κρήτη.

Στο έργο συμμετέχουν 10 ευρωπαίοι εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες : Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης / Ενεργειακό Κέντρο και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από την Ελλάδα, το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακών Μεθόδων Μηχανικής (CIMNE), το Ενεργειακό Κέντρο Καταλωνίας (ICAEN), η Επαρχία της Ζιρόνας και η Ένωση για την Ήπια Μεσογειακή Αρχιτεκτονική (LIMA) από την Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιφερειών και Οργανισμών για το Περιβάλλον και την Ενέργεια (FEDARENE) από το Βέλγιο, το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Zlin από την Τσεχία, η εταιρεία Three o’clock από την Γαλλία και το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Οργανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Βιωσιμότητα (ICLEI) από την Γερμανία.Διαβάστε περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ