80 χρόνια

Δράσεις του Δήμου Πλατανιά για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης

Δράσεις του Δήμου Πλατανιά για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης

Σειρά πρωτοβουλιών για την ιστορική μνήμη