Βritish Airways

Την απόσυρση όλων των Boeing 747 ανακοίνωσε η Βritish Airways

Την απόσυρση όλων των Boeing 747 ανακοίνωσε η Βritish Airways

Η πανδημία επίσπευσε την απόσυρση