Χώρες Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Μητσοτάκης: Να ενισχυθεί η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Μητσοτάκης: Να ενισχυθεί η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Τηλεδιάσκεψη των ηγετών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης