Ινστιτούτο Sipri

Πυρηνικά όπλα: Μειώθηκαν το 2019 λέει το Ινστιτούτο Sipri

Πυρηνικά όπλα: Μειώθηκαν το 2019 λέει το Ινστιτούτο Sipri

Το Ινστιτούτο Sipri αποδίδει το γεγονός κυρίως στην κατάργηση των παλιών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, οι οποίες ωστόσο εξακολουθούν να κατέχουν πάνω από το 90% του συνόλου