Ψυχρό Μέτωπο

Ψυχρό μέτωπο σαρώνει τη χώρα

Ψυχρό μέτωπο σαρώνει τη χώρα

Σε ποιές περιοχές θα "χτυπήσουν" τα φαινόμενα