Θερινό Σχολείο

1ο θερινό σχολείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

1ο θερινό σχολείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Σε συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ