Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους

Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους

Κάθε επανάσταση, κάθε επαναστάτης (χωρίς αιτία) εκτός από τα άρματα, πρέπει να ζωστεί και το κατάλληλο ιδεολογικό υπόβαθρο της αντίστασής του. «Τούτο το χώμα δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει» είναι σα να λες σχεδόν αντιγράφοντας το Ρίτσο.

/ΡΟΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ