Αναλυτικά Προγράμματα

Νέα αναλυτικά προγράμματα ζητά ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης

Νέα αναλυτικά προγράμματα ζητά ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης

"Το ζητούμενο δεν μπορεί να είναι συντεχνιακό και να αφορά την αύξηση ή την μείωση των ωρών Φυσικής, Μαθηματικών, Καλλιτεχνικών κλπ."