Φορητός Υπολογιστής

Ένας φορητός υπολογιστή για το ΤΑΕ Ρεθύμνου

Ένας φορητός υπολογιστή για το ΤΑΕ Ρεθύμνου

Προσφορά της Περιφερειακής Ενότητας